Stifter - Salgsdirektør

Stifter - Salgsdirektør

Rune Haave

Rune er et levende eksempel på en gründer. Med bakgrunn i maskinteknikk og en bred erfaring med ulike tekniske utfordringer, er Rune ansvarlig for salg av C-Ray produkter og tilbehør.

Stifter - Teknisk Leder

Stifter - Teknisk Leder

Jørgen Haave

Jørgen har gjennom sitt arbeid som profesjonell dykker i oppdrettsnæringen, førstehånds kjennskap til utfordringene kundene har med å holde oppdretts-infrastrukturen ren. I Bravo Marine har Jørgen ansvar for den tekniske utviklingen av C-Ray produkter.

Daglig Leder

Daglig Leder

Leo Detz

Med internasjonal erfaring fra lederstillinger innen farmasøytisk- og næringsmiddelindustri, er oppgaven til Leo å utvikle og implementere en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell.