Betydningen AV fiskeoppdrettsindustrien

 

Etterspørselen etter oppdrettsfisk øker som følge av trends i forbrukermarkedet.

  • Helsemessige fordeler av sjømat (protein av høy kvalitet, Omega-3) er velkjent og aktivt fremmet. 
  • Bærekraftig bevissthet om forbrukere er økende og forståelse for at begrensningene på tilgjengeligheten av villfisk øker. Oppdrettsfisk er en bærekraftig måte å sikre både matkrav og sikker viltfisk på. 
  • En voksende verdensbefolkning, en voksende middelklasse og en økende urbanisering øker etterspørselen etter mer praktiske matvarer. Laks er allerede brukt i et stort antall (ferdigretter) måltider og akseptert i mange dietter rundt om i verden. 
  • Et nøkkelaspekt for forbrukerne er potensiell miljøbelastning av oppdrettsfisk, særlig bruk av vaksiner, antibiotika, påvirkning av villaks og fiskevelferd.
fish-fish-market-marketplace-3713.jpg
 

viktige utfordringer som bransjen står overfor:

 

økende kostnader.

“I 2016 slaktede fiskprodusenter 10.000 tonn mer enn i 2012. Imidlertid krevde det i 2016 14 milliarder kroner ekstra for å oppnå et tilsvarende volum. Dette er en økning på 56% i kostnader” (Kontali Analyse).

 

offentlig regulering.

Den norske regjeringen har nylig implementert et nytt styringssystem (trafikklys) for å regulere lakseoppdrett, med sikte på å fremme en miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsindustrien. 

 

fiskevelferd.

53 millioner oppdrettslaks døde i merdene i fjor. Basert på normalvekt og kilo-pris på 55 kroner, betyr dette at i fjor tapte lakseoppdrettere over 13 milliarder kroner i omsetning. Det antas at dødeligheten forbundet med behandlinger ved bruk av nye, mekaniske og fysiske metoder mot lakselus bidro til økning i svinn det siste året (Fiskehelserapporten 2017).

2017 var et veldig godt år for Marine Harvest økonomisk. Imidlertid er jeg bekymret for økende kostnader og utfordrende biologiske forhold.
— Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest, Q4-2017
Skader på grunn av lakselus er fortsatt den største utfordringen for fiskehelsen i Norge. (Velferds)konsekvensene av å behandle fisk mot parasittene er at store mengder fisk bli skadet, ofte med dødelig utgang.

Uten god helse oppnår vi ikke målet om bærekraftig vekst.
— Fiskehelserapporten 2017