Bedre forhold, bedre fisk, bedre fortjeneste. 

 

Vi støtter oppdrettsanlegg i deres innsats for å forhindre parasitter ved å levere effektive og brukervennlige undervanns vaskesystemer. Dette forbedrer oppdrettsfiskens
velferd og reduserer driftskostnadene til våre kunder.

 
 
Dykker dekket med begroings-rester etter notring vask.

Dykker dekket med begroings-rester etter notring vask.

 

Vår begynnelse.

I Norge er konvensjonell åpne merder basert oppdrett, fortsatt den mest effektive lakseoppdretts-metoden, gitt de relativt lave investerings- og driftsutgifter som kreves. Etter hvert som oppdrettsindustrien har utviklet seg, har parasittiske infestasjoner og sykdommer etablert seg som den største utfordringen for industrien.  I 2016 jobbet Jørgen Haave i bransjen som profesjonell dykker. Som vitne til ineffektivitetene og farene ved dagens vaske-teknikker ble han overbevist om at der måtte finnes en bedre måte. Det er her ideen om et mer effektivt og sikrere undervanns vaskesystem ble født, og Bravo Marine som selskap ble etablert. 

Teamet →

Ideen →

 
Med den forventede veksten innen fiskeoppdrett i fremtiden er det ikke realistisk å forvente at flertallet av aktiviteten skal gjøres i det åpne hav. Det er fjordene som er fremtiden for fiskeoppdrett.
— Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

For å ha en fremtid i norske fjorder, må fiskeoppdrettsindustrien tilpasse seg endringer i politiske, økologiske og sosiale forhold. Våre undervanns vaskesystemer vil hjelpe fiskeoppdrett til å bli en mer bærekraftig industri.

Undervanns Vaskesystem →

Høytrykk Systemer →

pic4.jpg
 
 

Vite mer?

 

For øyeblikket arbeider vi med utviklingen av vårt første produkt, C-Ray. Vi forventer å introdusere C-RAY i 2019. Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under. 

Kontakt oss →